Grant na registráciu ochrannej známky

Od roku 2021 majú všetky malé a stredné podniky (MSP) registrované v EÚ možnosť získať grant na registráciu ochrannej známky v rámci celoeurópskeho postupu. Podľa podmienok grantu sa 75 % prostriedkov vynaložených na administratívny poplatok podniku vráti.

01| Ako sa účtuje grant na ochrannú známku?

Podáte žiadosť o registráciu.

Zaplatíte správny poplatok 850 eur.

Dostávate 75 % správneho poplatku alebo 637 eur kompenzácie na účet spoločnosti.

02| Kto môže získať grant na registráciu ochrannej známky?

Ak chcete získať grant na registráciu ochrannej známky v rámci európskeho postupu, musíte spĺňať tieto kritériá:

byť malým alebo stredným podnikom (MSP);

MSP musí byť registrovaný v EÚ;

musíte mať menej ako 250 zamestnancov;

musíte mať ročný obrat do 50 miliónov EUR a/alebo ročnú súvahu nepresahujúcu 43 miliónov EUR.

03| Kto financuje projekt?

Táto iniciatíva patrí do „Fondu na podporu malých a stredných podnikov“. Do decembra 2022 sa tohto programu zúčastňujú všetci klienti Advokátskej kancelárii Officium, ktorí spĺňajú kritériá MSP.

04| Ako získať grant na ochrannú známku?

Na získanie grantu stačí požiadať o registráciu ochrannej známky a zaplatiť za službu. Potom naši špecialisti urobia všetko sami. A Vám je potrebne iba počkať na úspešnú registráciu ochrannej známky a kompenzáciu za vynaložené peniaze.

Na strane vašich príjmov

Ochranná známka – toto je Vaša značka.

Registrovaná ochranná známka je základom pre podnikanie podľa európskych noriem.

Registrácia ochrannej známky ju chráni 10 rokov pred používaním inými osobami na účely obohatenia. V tomto čase rozhodujete Vy: kto môže používať Vašu ochrannú známku a za akých podmienok?

Vaša značka nie je len meno, je to duševné vlastníctvo, ktoré zvyšuje Váš celkový príjem až o 50 %.

Mercedes, Breitling, Okko, Xiaomi, Adidas, Apple, Starbucks, Pepsi – to sú príbehy úspešných značiek. Váš príbeh môže byť medzi nimi.

Je dôležité si uvedomiť, že pre úspech môžete zaregistrovať a chrániť nielen názov, ale aj formu, dizajn, zvuk, pohyb, obraz, hologram.

Naši odborníci sú praktickí právnici so skúsenosťami. Pomôžu Vám správne definovať triedu a ochrániť Vaše duševné vlastníctvo vo všetkých ohľadoch.

Čo ponúkame?

✓ Komunikácia chránená dôvernosťou medzi advokátom a klientom.

✓ Registrácia ochrannej známky v rámci celoeurópskeho postupu v EÚ na kľúč.

✓ Komplexné služby len za 1450 €.

✓ Kompenzácia vo výške 637 € v rámci grantového programu pre MSP (malé a stredné podniky).

REGISTRÁCIA OCHRANNEJ ZNÁMKY PRE MSP
813 €

suma zahŕňa všetky poplatky a služby za registráciu jednej triedy ochrannej známky

Grant vo výške 75 % správneho poplatku?
Kompenzácia 637 €
Ochrana Vašej značky na území všetkých krajín EÚ
Doba platnosti certifikátu je 10 rokov s možnosťou predĺženia
PODAŤ ŽIADOSŤ
REGISTRÁCIA OCHRANNEJ ZNÁMKY V EÚ
1450 €

suma zahŕňa všetky poplatky a služby za registráciu jednej triedy ochrannej známky

Grant na registráciu ochrannej známky pre krajinu mimo EÚ?
Kompenzácia – nie je
Ochrana Vašej značky na území všetkých krajín EÚ
Doba platnosti certifikátu je 10 rokov s možnosťou predĺženia
PODAŤ ŽIADOSŤ

MALÝ DETAIL

 • len v roku 2022 bolo v krajinách EÚ prijatých viac ako 15 000 žiadostí o registráciu ochrannej známky a tato tendencia k ochrane duševného vlastníctva narastá;
 • spomedzi žiadateľov je 1/4 vlastníkov z oblasti IT technológií a dizajnu;
 • 96 % žiadostí pochádzalo od mikropodnikov, ktoré získali granty na úhradu služieb registrácie ochrannej známky z iniciatívy Fondu na podporu malého a stredného podnikania;
 • iniciatíva bola predĺžená do decembra 2022;
 • financovanie fondu sa zvýšilo o 10 000 000 €;
 • získajte svoj grant včas!

OTÁZKY A ODPOVEDE

Aký typ ochrannej známky si môžem zaregistrovať?
 • Slovná známka
 • Obrazový (grafický) znak
 • Obrazový znak je kompatibilný s prvkami slov
 • Znak formulára
 • Znak formy, ktorý obsahuje prvky slov
 • Znak polohy
 • Vzorový znak
 • Jednofarebný znak
 • Viacfarebný znak
 • Zvukové znamenie
 • Pohyblivý znak
 • Multimediálny znak
 • Holografický znak
Akú triedu zvoliť pre ochrannú známku?

Ochranná známka môže patriť do jednej zo 45 definovaných tried.

1. Priemyselné chemikálie
2. Farby, laky, leštidlá
3. Neliečivá kozmetika a parfumovo-kozmetické prípravky
4. Technické oleje, mazivá, živice
5. Farmaceutické, medicínske, veterinárne lieky
6. Bežné kovy a ich zliatiny
7. Stroje
8. Ručné náradie
9. Vedecké, meracie, optické atď. zariadení
10. Chirurgické, lekárske, veterinárne nástroje
11. Zariadenia na osvetlenie, vetranie, sušenie atď.
12. Vozidlá
13. Strelné zbrane, strelivo, zábavná pyrotechnika
14. Drahé kovy a ich zliatiny
15. Hudobné nástroje
16. Papier a lepenka
17. Surová a polospracovaná guma, gutaperča, guma
18. Koža a umelá koža
19. Stavebné a konštrukčné materiály nekovové
20. Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy
21. Domáce a kuchynské potreby, nádoby
22. Laná, siete, stany, plachty
23. Priadza a nite na textilné účely
24. Látky a náhradky látok
25. Oblečenie, topánky, klobúky
26. Čipka, vrkoč, vyšívané výrobky, stuhy
27. Koberce, rohože, rohože, lenoleum
28. Hry, hračky, hračky, videoherné automaty
29. Mäso, ryby, hydina, divina
30. Káva, čaj, kakao, ryža, chlieb, zmrzlina atď.
31. Surové a nespracované poľnohospodárske produkty
32. Pivo, nealkoholické nápoje, minerálne a sýtené vody
33. Alkoholické nápoje okrem piva
34. Tabak a tabakové náhradky
35. Reklama; biznis manažment
36. Poistenie, finančné operácie
37. Stavebné, opravárenské, banské služby
38. Telekomunikačné služby
39. Doprava; balenie, skladovanie tovaru
40. Spracovanie materiálov; spracovanie odpadu
41. Vzdelávanie, poskytovanie školení, zábavné služby
42. Vedecké, technologické služby as nimi súvisiaci výskum a vývoj
43. Potraviny a nápoje
44. Lekárske služby; veterinárne služby
45. Právne služby; osobné a sociálne služby

Na prvý pohľad sa môže zdať definovanie triedy pre ochrannú známku ako náročná úloha. Ale nebojte sa. Naši špecialisti Vám pomôžu správne identifikovať pri registrácii ochrannej známky v EÚ.

Čo je potrebné na registráciu ochrannej známky?

Na úspešnú registráciu ochrannej známky, a to aj v rámci programu prijímania grantov na spolufinancovanie, je potrebné podať žiadosť o registráciu a poskytnúť nasledujúce základné údaje:

 1. Meno, priezvisko žiadateľa.
 2. Štatút žiadateľa: fyzická alebo právnická osoba.
 3. Typ ochrannej známky.
 4. Trieda tovarov alebo služieb, do ktorej ochranná známka patrí.
 5. Kontakty pre spätnú väzbu (e-mailová adresa, telefón).

Potom bude na zadanú e-mailovú adresu zaslaná inštrukcia s ďalšími krokmi na úspešné dokončenie žiadosti. 

Prihlásiť sa môžete aj online prostredníctvom Telegramu.

Kto pripravuje dokumenty?

Celý proces od prípravy podkladov až po získanie osvedčenia o registrácii ochrannej známky budú sprevádzať špecialisti Advokátskej kancelárii Officium. Oni poskytnú úplnú právnu podporu celému procesu, čím sa minimalizuje pravdepodobnosť zlyhaní alebo chýb pri príprave a odosielaní balíka dokumentov. S 10-ročnými skúsenosťami v prípadoch ochrany duševného vlastníctva Vám môžeme zaručiť dôveru na pozitívny výsledok.

Ako získať grant na registráciu ochrannej známky?

Na získanie príspevku na dofinancovanie registrácie ochrannej známky v EÚ stačí podať žiadosť na našej webovej stránke, poskytnúť potrebné údaje a zaplatiť za službu stanovenú sumu. Všetko ostatné urobia špecialisti našej spoločnosti sami. Bez žiadnych starostí. Stačí si počkať na certifikát registrovanej ochrannej známky. Ale pozor! Vydanie grantov bolo predĺžené do decembra 2022.

Koľko stojí registrácia ochrannej známky?

Náklady na registráciu jednej triedy ochrannej známky:

 • 1450 € – plná cena služby na kľúč;
 • do programu získavania grantov sa zapája každý klient Advokátskej kancelárii Officium, ktorý je vlastníkom malého alebo stredného podniku. Grant je vypočítaný vo forme kompenzácie od 637 € a vracia sa na účet spoločnosti.

Ale pozor! Vydanie grantov bolo predĺžené do decembra 2022.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky?

Ochranná známka sa registruje od 3 mesiacov.

Môžem si byť istý, že moje materiály predložené na overenie a registráciu ochrannej známky nebudú postúpené tretím stranám?

Spoluprácou s nami sa stávate klientom Advokátskej kancelárie Officium. Všetky poskytnuté informácie sú chránené mlčanlivosťou advokáta a nesmú byť poskytnuté tretím osobám.

Požiadajte o registráciu ochrannej známky v EÚ

Registrácia ochrannej známky

Objednávky sa prijímajú 24/7

PODAŤ ŽIADOSŤ

Poradenstvo

Pracovná doba je od 9:00 do 21:00

telegram e-mail